Gedachtenlezen

0
715
Ideas Outside Box Brainstorm Sketch Concept
Ideas Outside Box Brainstorm Sketch Concept

Gedachtelezen is een vorm van mentalisme die vaak wordt gebruikt. Mentalisten gebruiken deze vorm vaak voor amusement. De technieken van gedachtelezen zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Dit komt mede doordat het mentalisme de laatste jaren een sterke groei heeft doorgemaakt. Gedachtelezen kan op veel verschillende manieren worden uitgevoerd.

Lichaamstaal zegt veel
De methode die het sterkst ontwikkeld is het opvangen van woorden die een mens in zichzelf uitspreekt. Ieder mens spreekt in zichzelf woorden uit. dit zijn vaak woorden waar aan gedacht wordt door deze persoon.Wanneer iemand aan een woord denkt, wordt dit natuurlijk niet uitgesproken. Toch kan vaak aan het gezicht en de spiertjes hierin in combinatie met het bewegen van de lippen al veel gezien worden. Mentalisten maken hier dan ook dankbaar gebruik van. Zij kunnen deze lichaamstaal lezen en kunnen door logisch raden tot de oplossing komen. Dit gaat razendsnel. Je ziet niet dat de mentalist hiermee bezig is.

Empathie
Het begrip empathie slaat op het kunnen aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en pijnen, maar ook vreugde en verdriet van een ander of een dier. Empathische vermogens schijnen sterker te zijn als de persoon of het dier zich vlakbij bevindt of als het een bekende of familielid betreft, zoals bij twee- of meerlingen wordt beweerd. Maar de persoon of het dier waar men de gevoelens van waarneemt, hoeft niet per se in de buurt te zijn. Empathie kan leiden tot het verwerven van inzichten over iemands verleden aan de hand van diens persoonlijkheid, die tot stand is gekomen door zijn of haar levenservaringen.

Gedachtelezen door logica
Er zijn natuurlijk nog tal van andere vormen van gedachtelezen in het mentalisme alleen de andere methodes zijn erg ingewikkeld en tevens nog in ontwikkeling. De bovenstaande methode is de meest gebruikte methode in het mentalisme en zal men ook het vaakst tegenkomen wanneer de ‘gedachten worden gelezen’.

Ook kan het zijn dat iemand doet alsof hij of zij gedachten leest. Sommige mentalisten maken hier gebruik van. Ze raden dingen die logisch zijn en met de informatie die ze hebben, kunnen ze verder. Zo lijkt het alsof ze gedachtelezen, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar dingen zeggen die ze al weten. Ook zeggen ze dingen die zo vaag zijn, dat iemand ze zelf ergens in zijn of haar leven kan plaatsen. Ze zeggen dingen die voor bijna elk mens van toepassing zijn. Dit lijkt dan op gedachtelezen. Natuurlijk gaat dat ook wel eens fout. Sommige mentalisten zij hierdoor betrapt en hebben veel aanzien verloren. Daarom is het belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan.

Paranormaal
Paranormale verschijnselen zijn vermeende bovennatuurlijke verschijnselen, die niet wetenschappelijk verklaard zouden kunnen worden; of ook bovenzintuiglijke verschijnselen, om aan te geven dat de verschijnselen niet met de normale zintuigen waargenomen worden (het voorvoegsel para betekent ‘naast’ of ‘voorbij’). Veel wetenschappers staan sceptisch tegenover dergelijke verschijnselen. Voorbeelden van paranormale fenomenen zijn telepathie, telekinese en spoken. Hoewel het bestaan van paranormale vermogens niet bewezen is en betwist wordt, rapporteren veel mensen ervaringen, zoals het waarnemen van gedachten.